Lưu trữ thẻ: Dầu Sa Tế Lẩu Thái

Dầu Sa Tế Lẩu Thái

Dầu Sa Tế Lẩu Thái. Dùng làm nước lẩu thái, chiên, xào. Nướng các loại thịt, [...]