Lưu trữ thẻ: Gia vị Trung Hoa

Thập tam hương

Thập tam hương là gì? Là một loại bột gia vị tổng hợp gồm 13 [...]