Lưu trữ thẻ: BỘT XỐT NÂU DEMI GLACE

BỘT XỐT NÂU DEMI GLACE

BỘT XỐT NÂU DEMI GLACE. Tạo nên xốt nâu đậm đà hương vị bò trong [...]